ספרים בנושא המוח הימני

על מנת להקל על הגולש ארכז פה ספרים שעוסקים בנושא למרות שטרם קראתי אותם ואיני יכול לחוות עליהם דעה.

 

 

Comments