מחקרי המוח והאונה הימניים

אני מרכז את כלל המחקרים, הצעות המחקר או אזכור חדשותי שלהם. מאחר והעתיד שייך לאונה הימנית אזי קימים מגוון מחקרים בנושא המוח הימני או האונה הימנית.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Comments