מוח ימני, אונה ימנית

המוח המכיל כ 100 מליארד תאים מחולק באופן סימטרי ל 2 אונות השמאלית והימנית. כל אחת מהאונות שולטת על הצד הנגדי של הגוף, כלומר, הימנית שולטת על הצד השמאלי והשמאלית על הצד הימני.
האונה השמאלית פועלת בעיקר באופן סידרתי ו"מטפלת" בעיקר בהתנהגויות סדרתיות מסוגים שונים (חשיבה, קריאה וכתיבה, לוגיקה, הבנה מילולית ועוד) ומאופינת ע"י התנהגויות (עובדתיות, מציאותיות, פרקטיות ובטוחות).
לעומתה האונה הימנית פועלת בעיקר באופן סימולטני כלומר פועלת בו זמנית אל מול מספר מרכיבים ובשל כך הינה שימושית במיוחד אל מול פירוש של תמונות ויזואליות או בקצרה תמונה אחת שווה אלף מילים.
האונה הימנית מתמחה בהרכבת הפרטים למכלול שלם. אנשים בעלי אונה ימנית מפותחת יהיו יצירתיים יראו את התמונה הכוללת יהיו בעלי תפיסה מרחבית, יתמקדו בעתיד, יעסקו באומנות ועיצוב, יהיו בעלי דמיון מפותח ויטו לקחת יותר סיכונים.
במהלך היפנוט מגיעים בעיקר לצד הימני של המוח.
 
לסיכום האונה הימנית תבחין ביער והשמאלית בעצים השונים...
    

 

 
 
 
 
 
 
 
Comments